Prawo jazdy Katowice - serwis na temat nauki jazdy w Katowicach - szkoły, ceny, zasady zdawania

Droga po prawo jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E w Katowicach:

Opis


kategoria D - autobus, ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny
kategoria D1 - autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny
Kategoria D+E - pojazd określony w kat. D łącznie z przyczepą,
kategoria D1+E - zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składający się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego

1. Wymagany wiek

- kat. D, D+E, D1, D1+E: 21 lat
z zastrzeżeniem, iż wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii D lub D1 przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kategorii B, wynosi 19 lat

2. Szkolenie

Aby przystąpić do egzaminu państwowego na prawo jazdy, trzeba najpierw ukończyć szkolenie w jednym z ośrodków szkolenia kierowców.
- teoria: kat. D, D+E, D1, D1+E - 20 godzin

- praktyka: kat. D: 60 godzin, kat D1: 30 godzin, D+E: 25 godzin, D1+E: 20 godzin

Ilość godzin zajęć przy poszczególnych kategoriach prawa jazdy może ulec zmniejszeniu w przypadku szkolenia w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub posiadaniu odpowiedniego prawa jazdy.

Szkolenie w podanym zakresie jest szkoleniem podstawowym, a po jego ukończeniu ośrodek szkolenia wydaje stosowne zaświadczenie.

3. Dokumenty

Po ukończonym szkoleniu należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego stosowne dokumenty:

- wniosek o wydanie uprawnień do kierowania
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:
    - podstawowego,
    - dodatkowego (każdorazowo po trzykrotnym, kolejnym uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu teoretycznego lub praktycznego)
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.
- wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem.
- zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego albo kserokopię posiadanego prawa jazdy:
     - w zakresie kategorii B, jeżeli ubiega się o prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1,
     - w zakresie kategorii B, C, C1, D lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E,
     - w zakresie kategorii A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii A, B, C lub D oraz posiada zaświadczenie potwierdzające odbycie zajęć praktycznych.
- wniosek o udział instruktora prowadzącego w części praktycznej egzaminu państwowego (nieobowiązkowo).

4. Opłaty

- egzamin teoretyczny: kat. D, D1: 22 zł
- egzamin praktyczny: kat. D: 160 zł, kat. C1: 157 zł, kat. D+E, D1+E: 195 zł

- opłata w przypadku negatywnego egzaminu teoretycznego: kat. D: 102 zł, kat. D1: 89,50 zł
- dopłata 50% za niezgłoszenie się na egzamin praktyczny: kat. D: 80 zł, kat. D1: 67,50 zł, kat. D+E, D1+E: 97,50 zł
- dopłata 50% za niezgłoszenie się na cały egzamin: kat. D: 91 zł, kat. D1: 78,50 zł


Polecamy:prawo jazdy


Strona główna
polska wersja serwisu prawa jazdy english version die Deutsche Version
Aktualności:
Prawo jazdy - zmiany w przepisach:
W czerwcu wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących prawa jazdy. Największa nowość polega na tym, że tak zwani młodzi kierowcy, czyli ci co mają prawo jazdy mniej niż 2     >> więcej

Dobry moment na zapisanie się na kurs:
Po wprowadzeniu nowych przepisów 19 stycznia 2013 roku, szkoły nauki jazdy świecą pustkami. Nie dość, że kursanci są zdezorientowani jeśli chodzi o egzamin teoretyczny, t     >> więcej

Polecamy:
Ciekawe linki
statystyka     wszelkie prawa zastrzeżone - Prawo jazdy Katowice